Przyjazna twarz parkingów

Działalność grupy

City Parking Group jest liderem w dziedzinie rozwiązań parkingowych dla różnych kategorii klientów, działający na rynkach Europy Środkowej. Grupa powstała w wyniku połączenia kilku firm z dużym doświadczeniem oraz o silnie ugruntowanej pozycji na rynkach lokalnych. W chwili obecnej w skład City Parking Group wchodzą firmy działające na rynkach: polskim, czeskim oraz słowackim.

City Parking Group należy do funduszu Royalton Capital Investors II L.P. zarządzanego przez Royalton Partners.

Działalność grupy

City Parking Group jest liderem w dziedzinie rozwiązań parkingowych dla różnych kategorii klientów, działający na rynkach Europy Środkowej. Grupa powstała w wyniku połączenia kilku firm z dużym doświadczeniem oraz o silnie ugruntowanej pozycji na rynkach lokalnych. W chwili obecnej w skład City Parking Group wchodzą firmy działające na rynkach: polskim, czeskim oraz słowackim.

City Parking Group należy do funduszu Royalton Capital Investors II L.P. zarządzanego przez Royalton Partners.

W skład grupy wchodzą:
  • City Parking Group Sp. z o. o. (dawniej CoolAr Sp. z o.o.) najstarszy i największy operator Stref Płatnego Parkowania w Polsce świadczący usługi głównie dla podmiotów administracji publicznej na terenie całej Polski,
  • City Parking Group s r. o. (dawniej ACTIV Parking s r. o.) najstarszy i największy podmiot zarządzający parkingami na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji,


City Parking Group prowadzi obecnie działalność w 36 miastach w Polsce oraz w 16 miastach w Czechach i na Słowacji. Najstarsza prowadzona strefa płatnego parkowania działa od 1992 roku. Ogółem obsługujemy ponad 42.000 miejsc parkingowych oraz 1.500 parkomatów.

Jesteśmy młodym, otwartym na innowacje zespołem, kierowanym przez managerów z ogromnym doświadczeniem w branży.
Czytaj więcej

Kontakt

Polska Republika Czeska
City Parking Group sp. z o.o.
ul. Budowlanych 3
86-300 Grudziądz
Tel./Fax +48 56 64 300 22
centrala@citypg.pl
City Parking Group s.r.o.
Korunovacni 103/6
170 00 Praha 7
Tel./fax 224 311 763

Misja grupy

City Parking Group wychodzi naprzeciw potrzebom klientów instytucjonalnych, którymi są zarówno jednostki sektora publicznego jak i prywatnego jak również kierowców poszukujących optymalnych możliwości zaparkowania pojazdów.

Naszą misją jest zapewnienie nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych zarówno w sferze inżynierii ruchu jak i w zakresie rozwiązań technicznych i informatycznych zapewniających komfort parkującym pojazdy w centrach miast jak również przy obiektach publicznych i komercyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści podmiotom zarządzającym ruchem oraz właścicielom parkingów.